Životopis je vaší vizitkou. Jak má vypadat?

Životopis je vaší vizitkou. Jak má vypadat?

Životopis je často prvním údajem, který o nás firma získá. Na jeho základě nás buďto pozve, nebo nepozve na pohovor. Jak udělat životopis tak, aby nás firma na pohovor pozvala vždy?

Dodržujte osnovu, dbejte na přehlednost

         Správný životopis by měl dodržovat předem danou strukturu a hlavně: musí být přehledný.  Co všechno má takový životopis obsahovat?

  • Kontaktní údaje – zde uveďte své jméno, adresu, e-mail a telefon. Dbejte na to, aby byly všechny údaje aktuální, je to důležité kvůli případně komunikaci se zaměstnavatelem.
  • Vzdělání – údaje o svém vzdělání uvádějte od nejnovějších po nejstarší, začněte tedy vysokou školou a skončete střední (případně základní, ta je ovšem samozřejmostí a většinou se neuvádí). Nezapomínejte uvádět, od kdy do kdy jste danou školu studovali a jak jste studium zakončili. Pokud stále studujete, do životopisu to také uveďte, nezapomeňte přidat i očekávaný rok zakončení studia.
  • Bývalá zaměstnání – při uvádění svých bývalých zaměstnání opět začínejte od nejnovějších a postupujte k nejstarším. Nezapomínejte uvádět dobu, po kterou jste na daném místě působili. Důležité je též uvést zaměstnavatele a podrobnější popis vaší činnosti v dané firmě.
  • Další znalosti a vzdělání – do životopisu se též hodí uvést, zdali máte nějaké další vzdělávací úspěchy, jakou jsou rekvalifikační kurzy, školení a podobně. Myslete na to, že kurzy, které zde uvádíte, musíte mít podložené certifikátem o absolvování.
  • Jazyky – zde uvádějte své jazykové znalosti, kromě jazyka samotného nezapomeňte uvést i úroveň, na které ho ovládáte, známe celkem čtyři: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.
  • Další schopnosti – v tomto odstavci se mají vyskytovat údaje o tom, zdali máte řidičský průkaz (pokud ano, tak jaké skupiny), znalosti v oblasti PC (Microsoft Office, Adobe, apod.) či ekonomické znalosti – základy účetnictví, fakturace atd.
  • Reference – pokud můžete, přidejte své reference, nebo alespoň kontakt na osoby, které mohou reference na vás poskytnout. Někteří zaměstnavatelé toto dokonce vyžadují.

Na konci nezapomeňte uvést datum, místo a podpis. Pokud životopis posíláte do různých firem a na různé pozice, nezapomeňte každý z nich přizpůsobit danému místu. Pokud víte, že nějaká z vašich dovedností vám v novém zaměstnání nepomůže, můžete ji z životopisu úplně vypustit.

Čemu se v životopisu vyhnout

Vyhněte se především zbytečné extravaganci. Životopis má být informativní a potenciálnímu zaměstnavateli o vás prozradit důležité informace, nepoužívejte tak zbytečné grafické prvky a podobně. Používejte jeden font písma. Pokud se však ucházíte o místo související především s grafickou tvorbou, originalitě se meze nekladou. Jako jeden ze zdařilých příkladů originálních životopisů mohu uvést životopis v podobě Facebook profilu, který mě na první pohled zaujal. Při zájmu o místo asistenta či účetního ale speciální grafická úprava nebude hrát žádnou velkou roli.

Vyhněte se i zbytečným emocím a vytahování, nezmiňujete své zásluhy, ani to, kolik měsíčně přispíváte na charitu. Důležitá není ani informace, že se osobně znáte s Karlem Gottem. Nového zaměstnavatele toto nezajímá a působí to na něj negativně. Do životopisu též nepatří platové představy, plat se řeší až na samotném pohovoru.

Co je tedy nejdůležitější?

Dbejte na to, aby zaměstnavatel v životopisu nalezl všechny potřebné informace o vaší osobě. Svůj životopis upravujte dle pozice, o kterou právě žádáte. Dbejte na stručnost a přehlednost, vynechejte zbytečné informace, které buďto nic neřeknou, nebo naopak budí pocit vychloubání. Pokud můžete, přidejte své reference z bývalých zaměstnání.

TOP