Nezaměstnanost: co to je a jak jsme na tom v Česku?

Nezaměstnanost: co to je a jak jsme na tom v Česku?

Nezaměstnanost je stav trhu práce, obecně se dá říci, že je určená poměrem nabídky a poptávky. Za nezaměstnaného se pak považuje osoba, která nemůže najít práci, ale přitom ji aktivně hledá a je schopná pracovat.

Jaké druhy nezaměstnanosti známe?

V praxi rozlišujeme několik druhů nezaměstnanosti, některé z nich nemají negativní dopad na ekonomiku, jiné naopak znamenají závažný problém, který je potřeba řešit.

  • Dobrovolná – jedná se o osoby, které jsou nezaměstnané dobrovolně, odmítají přijmout jakoukoliv práci. Tyto osoby se do statistik nezaměstnanosti nezapočítávají.
  • Dočasná – krátkodobá nezaměstnanost, která vzniká zpravidla při ukončení pracovního poměru a následného hledání nového místa. Tento typ nezaměstnanosti bývá nejčastější, pro ekonomiku státu však neznamená problém.
  • Systémová – nezaměstnanost, která byla zapříčiněna změnou struktury ekonomiky. Nezaměstnaný člověk nemůže sehnat práci ve svém oboru z důvodu velké změny v daném regionu, například sklář kvůli uzavření velké sklárny. Řešením tohoto problému může být rekvalifikace.
  • Cyklická – závisí na hospodářském cyklu a souvisí s dopadem různých krizí, jako příklad lze uvést finanční krizi, při níž bude nezaměstnanost vždy stoupat (krach firem, menší počet pracovních míst).
  • Sezónní – je závislá na ročním období a s tím spojenými sezónními pracemi, jako jsou správci kempů, vleků či například stavaři.

Co způsobuje nezaměstnanost?

Nezaměstnanost ovlivňuje několik faktorů. Aktuálním tématem je stále častější proces automatizace, kdy lidskou sílu nahrazují stroje, čímž lidé přicházejí o svou práci. Dalším faktorem je výše minimální mzdy, kterou stanovuje zákon. Pokud je tato mzda nad tržní cenou práce, vzniká přebytek nabídky nad poptávkou, čímž se množí počet nezaměstnaných v daném oboru. Dalším faktorem může být i jednání odborů, které vede společnost ke zvýšení mezd, čímž ale může docházet k propouštění části zaměstnanců, aby se pokryly vzniklé náklady na vyšší mzdy.

Jaká je nezaměstnanost u nás a ve světě?

Nezaměstnanost trápí státy na celém světě, nejvyšší míru nezaměstnanosti pak zaznamenáváme v Africe. Česká republika se pak podle nejnovějších údajů umístila se svou mírou nezaměstnanosti 5,1 % na druhé místo v žebříčku zemí s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Před námi je již pouze Německo se svými 4,7 procenty. Co se týče samotné České republiky, nejnižší nezaměstnanost je zaznamenána ve Středočeském kraji, nejvyšší pak v Severních Čechách a na Ostravsku a Bruntálsku.

TOP