<<< Zpět

Poradna

Hledáte aktivně?

 • Počítejte s tím, že budete muset rozeslat více životopisů, než si nyní myslíte (několikanásobně více).
 • Mluvte se svými přáteli, známými, bývalými profesory, blízkými i vzdálenými členy rodiny o tom, že hledáte práci. Čím více lidí bude o vašem zájmu o práci vědět, tím větší je šance, že vám ji někdo nabídne.
 • Noste s sebou stále své CV, abyste je mohli použít, kdykoliv se naskytne příležitost. Nebo si ho vystavte na Jobs.cz a máte ho po ruce stále.
 • Vyhledávejte pracovní veletrhy, dny otevřených dveří, akce profesních organizací, vyjděte do reálného pracovního světa!
 • Oslovte sami firmu, pro kterou byste chtěli pracovat, aniž byste reagovali na konkrétní inzerát. Napište motivační dopis obsahující vše, co můžete nabídnout, najděte správný kontakt a nakonec svůj zájem podtrhněte telefonátem.

Trávíte hledáním práce dost času?

Hledání práce je samo o sobě práce na plný úvazek! Vstávejte včas a plánujte pečlivě každý „pracovní“ den. Stanovujte si týdenní cíle (odeslané reakce, interview, rozhovory, telefonáty apod.) a sledujte jejich plnění.

Víte, co chcete?

Formulujte si jasně představu o práci, kterou hledáte. Načrtněte si, jak se má vaše kariéra ubírat. Hledejte, jak rozvinout své silné stránky.

Udělejte si seznam firem:

 • kde byste rádi pracovali,
 • které podle vašich zjištění právě obsazují mnoho volných pracovních pozic ve vašem oboru
 • které by mohly mít potřebu využít vaší kvalifikace
 • Získáte tak přehled o tržní situaci a dobrý zdroj pro další aktivity

Vybíráte si správně pracovní příležitosti, o které usilujete?

 • Je to práce, kterou chcete dělat 40 hodin týdně v dalších několika letech? Obsahuje práce převážně činnosti, které opravdu chcete dělat? Pokud jste dynamický typ, nevybírejte práci, která vyžaduje celou pracovní dobu trávit v uzavřené kanceláři u PC, a to i kdybyste pro ni byli 100% kvalifikovaní a byla to práce velmi lukrativní.
 • Vyhovuje vám firemní kultura a atmosféra dané firmy? I kdyby vás práce sebevíce bavila, nebudete šťastní, pokud si neporozumíte s lidmi a nesžijete se s firemní kulturou.
 • Nabízí se v dané firmě prostor pro váš další rozvoj? Vzdělávání, plán kariérového rozvoje, výcvik a trénink…
 • Je nabízená odměna spravedlivá? Peníze by neměly být jediným rozhodovacím faktorem. Můžete mít výborný plat, ale nenávidět svou práci.

Máte dobře napsané CV?

 • Zkuste použít nestandardní typ CV! Naformulujte své schopnosti, dovednosti a talenty do logických celků a tyto doplňte nasbíranými praktickými zkušenostmi.
 • Popátrejte v minulosti a zatraktivněte svůj životopis!
 • V CV nemusíte uvádět pouze svá zaměstnání. Vybavte si co nejvíce svých školních i mimoškolních aktivit a nezapomeňte zmínit, pokud jste někdy pracovali jako dobrovolník (vedli dětské tábory, kroužky apod.)
 • Nebuďte struční! Vaše CV musí obsahovat co nejvíce dat. Popište název organizace, typ aktivity a svou roli v ní. Třídní projekty, seminární práce, studijní praxe, školní výzkumy – to vše zvýší vaši kvalifikaci v očích personalisty.
 • Rozveďte svou diplomovou práci, zmiňte ocenění ve školní nebo odborné soutěži, působení ve školním výboru nebo studentské organizaci.
 • Přiložte doporučení! Požádejte některého z vašich bývalých profesorů o poskytnutí písemného zhodnocení vašich studijních výsledků, aktivit a přístupů.

Umíte zaujmout a dobře odpovídat?

95 procent vašeho hodnocení se sestává z osobnostních charakteristik. Pouhých 5 procent zbývá na hodnocení specifických znalostí. A to proto, že jste absolvent!

Nepodceňte přípravu! Věnujte dost času na zjištění co nejvíce informací o firmě, kterou žádáte o práci. Zorientujte se v dané branži, zjistěte, kdo je konkurencí.

Usmívejte se! Budete se divit, ale osobní dojem, který vzbudíte, hraje možná ještě důležitější roli, než si myslíte.

Mějte na paměti, že personalista hodnotí především váš entuziasmus, komunikativnost, organizační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, řízení času, cílevědomost, loajalitu a další univerzální dovednosti.

Nemyslete si, že druhé nějak zvlášť zajímá to, co vy právě chcete. Jde jim hlavně o to, dosáhnout toho, co potřebují oni. Tedy získat kvalitního pracovníka, který bude spolehlivě zvládat danou práci.

Připravte se, že dostanete tyto otázky:

 • proč si vybíráte právě tuto práci
 • jaké jsou vaše životní plány
 • proč se zajímáte právě o určitou firmu
 • jak popíšete ideální pozici pro sebe
 • proč by vás měli přijmout
 • jaký předmět jste měli nejraději
 • který profesor byl váš nejoblíbenější a proč
 • proč jste při studiu nezískali žádnou praktickou zkušenost
 • jaký byl váš největší studijní zážitek
 • jakou knihu (mimo učebnice) jste naposled přečetli

Při pohovoru se NIKDY neptejte na plat

Rozmyslete si však dobře odpověď na otázku, jaký plat očekáváte. Přepálené odpovědi některých absolventů často berou dech. Uvědomte si, co firmě nabízíte a jakou to má hodnotu.

Nemluvte mnoho, ale ani málo! Mluvíte-li moc, působíte, že neumíte jít k věci nebo se chcete z odpovědi „vymluvit“, případně potřebujete něco zamlžit. Mluvíte-li málo, nedáte druhému vůbec šanci, aby byl schopen zjistit, zda jste ten pravý kandidát.

Užívejte ve svých odpovědích specifické, konkrétní příklady! Neodpovídejte holou větou. Rozveďte své zkušenosti, okomentujte své postoje a pomozte personalistovi, aby vás mohl lépe poznat.

Nechoďte na interview příliš brzy! Přijdete-li o více než 10 minut dříve, pravděpodobně “vpadnete“ do ještě nedokončených aktivit svého protějšku, což je znervózňující, a vzbudíte negativní dojem, že “nemáte, co na práci“.

Zjistěte si jméno člověka, se kterým budete mluvit a zapamatujte si ho!

Nezapomeňte na oční kontakt! Platí - ani moc, ani málo. Nedíváte-li se do očí, působíte stydlivě a nejistě. Hledíte-li do očí příliš upřeně, působíte nepříjemně.

Zeptejte se na něco! V každém případě MUSÍTE položit nějakou relevantní otázku. Pokud nechcete nic vědět, zřejmě nemáte o práci zájem. Otázky si promyslete během přípravy na interview.

Avšak - neptejte se na věci, které jsou běžně dostupné na firemních webových stránkách či jiné firemní literatuře nebo jsou obecně známy.

Zkuste podtrhnout své vystoupení zasláním děkovného mailu. Za 1-2 dny můžete poslat mail lidem, s kterými probíhalo interview (každému zvlášť, pokud jich bylo více), ve kterém poděkujete za čas a vyjádříte znovu svůj zájem o práci.

Když vás odmítnou

 • Hledání práce je činnost, kterou lze jako každou jinou zdokonalovat.
 • Vyžijte i zamítavého stanoviska ze strany firmy a zeptejte se, co rozhodlo ve váš neprospěch.
 • Dejte vědět zaměstnavateli, že o práci stojíte nadále, přestože jste byli odmítnuti. Informujte se o možnostech navázání spolupráce v budoucnu.
 • Pamatujte stále na to, že veškeré vaše počínání musí být zaměřeno na to, co VY můžete udělat pro firmu, kde chcete pracovat, co VY můžete přinést pozici, o kterou usilujete, a proč by společnost měla přijmout právě VÁS.


Životopis

správně napsaný životopis je 50% úspěchu při hledání zaměstnání

vytvoř !

Email agent

Nechcete aby Vám něco uniklo? Chcete dostávat nové pracovní nabídky a důležité informace z trhu práce ?

založ si agenta
TOP